İçeriğe geç

Selahattin Türker Yazılar

2-) GPIO Interrupt

Ana Program int gecikme = 0; int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(gecikme); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(gecikme); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(gecikme); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET);…

1-) GPIO

Aşağıdaki Kodlar ile kullanacağımız Port ve Pin ayarlamalarını yapıyoruz. static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; /* Portların Clock ları Aktif Etme */ __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();…