İçeriğe geç

2-) GPIO Interrupt

Spread the love

Ana Program

int gecikme = 0;
int main(void)
{
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
while (1)
{
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(gecikme);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(gecikme);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(gecikme);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_14,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(gecikme);
}
}

Port ve Pin Ayarları

static void MX_GPIO_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : PA0 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : PD12 PD13 PD14 PD15 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
/* EXTI interrupt init*/
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
}

stm32f4xx_it.c Kesme Kodları

extern int gecikme; // Global Değişken Tanımlama

void EXTI0_IRQHandler(void)
{
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)== 1){
gecikme = gecikme +1000;
while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == 1);
}

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
}

 

Yukarıdaki uygulamada D12  , D13, D14 ,D15 pinlerine bağlı LED’lerin A0 pinine bağlı butondan gelen kesmeye göre kayma hızı değişmektedir.

Tarih:STM32F407VG Kodlar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın